Hvor flyver tankerne hen?

torsdag den 30. december 2010

At lytte aktivt, de 4 niveauer i lytning


Om lytning
At lytte…. Det gør du hver dag, ikke? Informationsstrømmen er enorm. Derfor udvælger du højst sandsynligt ubevidst hvordan du vil lytte til de ting, der bliver sagt til dig/ eller som du hører. Og som vi ved, udelader vi jo en del af det, der sker omkring os, derfor er det vigtigt at du som coach er bevidst om, hvilke lytteniveauer, du befinder dig på.

Som privatpersoner (forældre, kærester, døtre, sønner, venner) kan vi ikke undgå at lytte, men det kan være du har et jon som professionel lytter. Måske er du underviser, vejleder eller har andre funktioner, hvori coaching og rådgivning indgår. Hvis du arbejder som coach er tilstedeværelse og lytning og opmærksomhed, noget af det væsentligste, i din ydelse. Du har 2 ører og kun én mund – lytter du dobbelt så meget som du taler? Det er en meget god rettesnor, når du coacher, at du gør det.

Når vi taler om lytning i forbindelse med coaching, udvides begrebet og færdigheden. Aktiv lytning er et kendt begreb, du sikkert allerede kender og givetvis praktiserer allerede ubevidst. Det kendetegnes ved at:

  • observere kropssprog
  • opfange følelser bag ordene
  • skærpe din følsomhed og opmærksomhed for samtalens sammenhænge (ord, kropssprog, sindsstemning) 


Nu udvider vi begrebet og bevidstheden om, at lytning kan finde sted på flere niveauer.

At lytte på niveau 1 – At høre
Du lytter på 1. niveau, når du hører, hvad der sker omkring dig. Du registrerer, at den anden siger noget og du lytter til ordene, der bliver sagt samt til overfladebudskabet i det, der bliver sagt. Det er den mest overfladiske form for lytning og mange forbliver på dette niveau både i privaten og professionelt. Arbejder du som coach skal du helst ikke befinde dig på dette niveau ret længe ad gangen under en coaching.

At lytte på niveau 2 – intern lytning
På dette niveau lytter du til den andens ord og fokus er på det, som ordene betyder for dig. Du har din fokus og opmærksomhed inden i dig selv – mine tanker, følelser, meninger, mine konklusioner om mig og andre, mine værdier og behov. Dette fokus betyder ofte, at dine spørgsmål kommer til at dreje sig mere om information, svar, forklaringer, detaljer set fra din vinkel, ud fra din egen "model af verden" etc. På dette niveau er der typisk rigtig meget indre dialog. Som god partner er det bedst at du ind i mellem prøver at gå over i niveau 3 og 4 ind i mellem. Som coach skal du befinde dig så lidt som muligt på dette niveau.

At lytte på niveau 3 – Fokuseret lytning
På dette niveau er hele din opmærksomhed på den person du lytter til – ikke inde i dig selv. Du har parkeret din model af verden. Du lytter med alle dine sanser i den udadvendte opmærksomhedstilstand. Du lytter til, hvad den anden siger, både verbale og nonverbale budskaber. Du er som et spejl, der reflekterer uforvrænget tilbage til den coachede. Dine spørgsmål kommer spontant og flydende på baggrund af det, den anden siger, og du er ikke ved at regne det næste spørgsmål ud imens. Du er simpelthen i NUET og det er her, der hersker klarhed, indlevelse, overblik, nytænkning og flow.At lytte på niveau 4 – Intuitiv lytning
Når du lytter på 4. niveau, giver du slip på dig selv og alt andet og lytter som om du og udforskeren/ den coachede er centrum i hele universet. I modtager information, som kommer gennem både dig og udforskeren. Du lytter også til det, der sker i jeres kommunikationsrum. Det er som at fungere som en kæmpe antenne og tune ind på de usynlige signaler, der eksisterer – f.eks. ligesom radiobølger.

Du lægger mærke til energien og modtager intuitive meddelelser og får lyst til at spørge om ting, du selv overraskes over. At lytte på dette niveau som coach betyder, at du skærper din intuitive evne og dermed får adgang til endnu mere information. Du opfanger den virkning, du og dine spørgsmål har på udforskeren og ændrer retning, hvis det ikke har noget god effekt. Nøglen er hele tiden at tage information ind og "lege med den" - dvs. opdage, hvad der sker – hele tiden er det nødvendigt at være responsiv, åben og nysgerrig. Du er i nuet og altet.

Mange vil kalde niveau 4 for et spirituelt niveau - jeg re egentlig ligeglad med hvad vi kalder det. Men jo mere du træner det - også i dit daglige private virke, jo bedre bliver du til at "tune" ind på det, der "står"/siges "mellem linjerne".

Som coach befinder du dig fortrinsvis på niveau 3 & 4. Det er normalt ind i mellem at ”svirpe” til niveau 2 og sjældent til niveau 1 (især i starten inden du har trænet) og det er også ok. Her kan du overveje tidshorisonten, tage en tur i 3. position og skabe overblik eller kikke på dine noter, for at sikre dig, at du har husket det, du gerne ville.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar